De Larzac : een bewogen geschiedenis…

Eco-Camping du Larzac ◊ Le Cun ◊ Route de Saint-Martin du Larzac - 12100 Millau ◊ Tel : 05 65 61 38 57 ◊ Courriel : accueil@ecocampingdularzac.org accueil@ecocampingdularzac.org

Accueil > Infos pratiques > Qui sommes nous ? > De Larzac : een bewogen geschiedenis…

De Larzac : een bewogen geschiedenis…

Van 1971 tot 1981 voerden de landbouwers van Larzac een langdurige strijd tegen de opeenvolgende regeringen. De boeren protesteerden tegen de regeringsplannen om het militaire kamp uit te breiden ten koste van de landbouwgrond en de bewoners. In heel Frankrijk en zelfs daarbuiten kwam een sterke en geweldloze solidariteitsbeweging op gang ter ondersteuning van de boeren in verzet. Velen kwamen zich zelfs vestigen op de terreinen die voorzien waren voor de uitbreiding van het militaire kamp. Verlaten nederzettingen en hoeven werden zo weer tot leven gebracht. Tegelijkertijd werd door deze strijd het uitzonderlijke patrimonium en architectuur van de Larzac gevrijwaard.

Na 1981 kwam een plaatselijke economie tot stand rond een kwaliteitslandbouw met een kort circuit tussen productie en consumptie. Ook artesanaat en groen toerisme kwamen tot ontwikkeling. Deze initiatieven waren mogelijk dankzij een collectief beheer van het grondbezit. De Larzac is nog de enige streek in Frankrijk waar het aantal landbouwers nog steeds toeneemt.

De Cun... een plaats met een geschiedenis

De boerderij van de Cun, nabij Couvertoirade, was bezet door tegenstanders van het project tot uitbreiding van het militaire kamp. Na een bezetting van een jaar werden de tegenstanders van dat project uitgedreven. De leden van de vereniging Cun, gewetensbezwaarden, installeerden zich in 1976 op een terrein van een twintigtal hectaren ten noordoosten van het plateau, aan de rand van het militaire kamp. Ze bouwden er woningen en ontwikkelden vormingsactiviteiten rond drie thema’s die tot vandaag de dag de pijlers vormen van de activiteiten : ecologie, geweldloosheid en internationale solidariteit.

De Cun van de Larzac was van in het begin het resultaat van een bepaalde filosofie over de impact van de menselijke activiteit op het leefmilieu. Sinds meer dan 30 jaar komt dat tot uiting in de ecologische constructie van gebouwen, installaties die functioneren met hernieuwbare energie (één van de eerste windmolens in Frankrijk, zonnepanelen...), enz. Het is omwille van deze langdurige ervaring dat de vereniging Champs du Monde de site heeft willen rehabiliteren en er nieuwe activiteiten heeft willen ontwikkelen.


Mentions légales