Champs du Monde

Eco-Camping du Larzac ◊ Le Cun ◊ Route de Saint-Martin du Larzac - 12100 Millau ◊ Tel : 05 65 61 38 57 ◊ Courriel : accueil@ecocampingdularzac.org accueil@ecocampingdularzac.org

Accueil > Infos pratiques > Qui sommes nous ? > Champs du Monde

Champs du Monde

In 2009 heeft de eigenaar van het terrein, de Société Civile Immobilière (SCI) van de Cun, een erfpacht afgesloten voor de duur van 40 jaar.
De zeven leden van de vereniging leven op de plateau van Larzac en de manier van functioneren is collegiaal. Vele handen dragen bij aan het onderhoud van de site en velen spannen zich hard in om alles goed te doen verlopen. Eén persoon is loontrekkend met als taak klanten aan te trekken en het onthaal te organiseren tijdens het hoogseizoen. Andere seizoenarbeiders komen helpen tijdens de zomermaanden.

De doelstelling :
De oprichting van een vernieuwende en voorbeeldige toeristische eco-site. De inzet van de rehabilitatie van de Cun is niet enkel de modernisering van een overnachtingsstructuur. We willen een levenswijze promoten die het evenwicht tussen mens en natuur respecteert. De vereniging Champs du Monde verdedigt dit soort projecten op een coherente wijze.

Drie pijlers zijn hier belangrijk :

Het leefmilieu
Een globaal plan wordt hier in werking gesteld die een architechtuur verbindt met het beheersen van de energie en de integratie van de gebouwen in het natuurlijke leefmilieu.
Renovatie en constructie van de gebouwen gebeurt met gezonde en ecologische materialen.
Een economisch beheer van het water : recuperatie van regenwater, zuivering, enz.
Respect voor de rust van de andere en reductie van geluidsoverlast.
Aanmoediging tot respect voor de omgeving via opvoeding.
Behoud van de biodiversiteit.

Het sociale :
Mensen met een beperkte mobiliteit of een handicap hebben toegang tot het onthaal en de animaties.
Promotie van het plaatselijke verenigingsleven en de sociale economie.

Het economische :
Een maximale verscheidenheid van de activiteiten zodat de site heel het jaar door kan in beweging zijn, zodat jobs kunnen gevrijwaard worden. Promotie en verdediging van het plaatselijke economische weefsel (rechtstreekse verkoop, biologische landbouw, artesanaat, enz.). Het inbedden in een plaatselijke solidaire en sociale economie.


Mentions légales